Forside

Udeundervisning

Inspiration til god udeundervisning og udeskole

En gratis portal med viden og inspiration om udeundervisning og udeskole

Udeundervisning.dk er en gratis portal med viden om udeundervisning og udeskole. 


Mange institutioner og organisationer i Danmark har viden om udeundervisning og udeskole. Hver især besidder de viden om god praksis, og mange tilbyder gratis eksempler på undervisningsforløb. Vi vil gerne bygge bro mellem de danske aktører og dele vores egen viden og forskning på feltet.


En stor tak til alle de institutioner og organisationer, som vi linker til. Vi håber, at deres erfaringer og materiale vil blive brugt flittigt.

Billede: Fra filmen "Skolen er helt i skoven", www.takeawaytv.dk.

Se blandt andet inspiration til udeskole fra projektet HJÆLP- jeg skal ud med børnene

! Filmkompagniet, takeawayTV og Youtube-kanalen Verdensmålsskolen’.

Har du brug for en let og hurtig introduktion til hvordan du komme igang med din udeundervisning? Vi har samlet en masse inspirationsmateriale fra en lang række projekter og organisationer, bl.a. Læring i bevægelse og Center for Børn og Natur. Besøg også foreningen UdeskoleNet's Facebook-gruppe, hvor du kan finde masse af ideer.

Billede: Laura Nurmi og DGI.

Hos DIG kan du finde visuel inspiration til din uderumsledelse og Karen Seierøe Barfod fra VIAUC giver gode råd til måder at arbejde på i uderummet.

Tips og ideer til god udeundervisning fra to kommuner

TekX i Rødovre Kommune og Skoletjenesten Pederstrup i Ballerup Kommune giver tips og ideer til god udeundervsning og klasserumsledelse i uderummet.

Udeundervisning og udeskole

Billede: Halfpoint / Shutterstock

Udeundervisning og udeskole er didaktiske og pædagogiske arbejdsformer, der gennemføres uden for klasseværelset og skolens mure med udgangspunkt i fagenes mål.


Udeskole er, når udeundervisning gennemføres regelmæssigt og over længere tid. Udeundervisning og udeskole kan foregå mange steder, fx i skolegården, i naturområder, i virksomheder, på museer, i kirker, på genbrugspladser mv.


Ideelt set vil der være  sammenhæng mellem inde- og udeundervisningen. Udeundervisningen forberedes i klassen, og elevernes erfaringer fra udeundervisningen bearbejdes, når de kommer tilbage i klassen.


Muligheder i nærmiljøet

Udeskole kan med fordel foregå i det helt nære miljø. Det kan være på en villavej, i den nærmeste grøftekant, eller den lille plads midt i byen.


Undervisningen kan foregå i en skov, en mose eller på stranden. I samarbejde med kulturinstitutioner, fx et museum, bibliotek, eller genbrugsstation. Men det kan også være som et ’åben skole’-forløb hos en virksomhed eller en idrætsorganisation.

Se de tre eksempler på hvad udeskole kan være, som udeskoleforsker Mads Bølling viser klip fra, hos Filmkompagniet: Udeskole i praksis.Du kan finde flere film til inspiration på udeundervisning.dk.


Udeskole for læring, trivsel og bevægelse

Udeundervisning og udeskole er præget af samarbejdende, handlingsorienterede, oplevelses- og undersøgelsesbaserede samt tematiske læreprocesser. Udeskole sigter altså mod at fremme elevernes læring og trivsel gennem praktiske aktiviteter og brug af krop og sanser i autentiske situationer – gennem interaktion mellem handlinger og tanker.


Foreningen UdeskoleNet skriver, at udeskole eksempelvis betyder, at


  • tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion,
  • undervisningen kan foregå i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner,
  • skolens fag kan aktiveres i en integreret undervisning, hvor undervisningen ude og inde har nær sammenhæng.


Mulighederne er mange

I de store fag er mulighederne mange. Fx kan man bruge miljøer i natur eller byrummet som kilde til inspiration, når elevers skal skrive deres egne skønlitterære tekster. I matematik kan eleverne fx opmåle et område, så som boldbanen, i arbejdet med geometri. Det kan også være at måle højden på træer eller bygninger. Eller lave trafiktælling i arbejdet med statistik. I historiefaget kan man lade eleverne opleve og erfare steder med historisk eller kulturel betydning og fx prøve gamle håndværk.


Erfaringer fra Strandgårdsskolen i Ishøj

Har du brug for mere inspiration, så læs om eleverne på Strandgårdskolen i Ishøj bruger flere ord og er mere motiverede, når de jævnligt bliver undervist ude, er erfaringen. Artiklen er udgivet på videnskab.dk.


I artiklen kan du finde flere gode eksempler på uformelle læringrum i skolenes nærmiljø. Du kan også læse om en gruppe 9. klasses-elever der valgte at lave projektopgave om en ny natursti, der skulle anlægges i deres lokalområde.

Erfaringer med udeundervisning i corona-skolen

Portalen udeundervisning.dk blev lanceret i april 2020. Formålet med portalen var primært at hjælpe med at imødekomme den aktuelle udfordring, som skolerne stod i under genåbningen af Danmark under Covid-pandemien.


Den 15. april 2020 vendte 0. til 5. klasserne tilbage til skolerne i forbindelse med COVID-19 genåbningen. Den 18. maj var det 6. til 10. klassernes tur.


Det er langt fra alle lærere, der har lige stor erfaring med udeundervisning og udeskole. Med portealen ville vi gerne bidrage til, at flere lærere følte sig klædt på til at gennemføre udeundervisning og udeskole fra onsdag den 15. april. Derfor gav vi her på portalen inspiration til udeundervisning og udeskole under COVID-19-pandemien.


Med skolernes genåbning i april 2020 udmeldte Statsminister Mette Fredriksen, at børn og vokse skal "være ude så meget, som det overhovedet kan lade sig gøre". Sundhedsstyrrelsens anbefaling (pr. 10. maj) var, at der generelt ville være mindre risiko for smittespredning bl.a ved aktiviteter der foregår udendørs. Børne- og Undervisningsministeriet fremhævede (pr. 13. maj) at "Undervisningen kan i den forbindelse også finde sted uden for skolen, fx i form af åben skole, i naturen".


Når undervisningen flyttes uden for klasseværelset til skolernes udearealer eller til skolernes nærmiljøer, medfører det en ændret rammesætning af undervisningen. Men det betyder også, at der er muligheder for at inddrage omgivelserne og viden fra omverdenen samt bedre mulighed for bevægelse.