Inspiration

Inspiration

Vi har samlet en række links til institutioner og organisationer, der arbejder for og med udeundervisning og udeskole. Der er flere sider med inspiration til at starte med udeundervisning og udeskole og konkrete eksempler på undervisningsoplæg.

Start med udeundervisning og udeskole

En kort introduktion til praksis og didaktik i udeskole og guide til opstart af udeskole-praksis.

I den aktuelle COVID-19 situation kan det særligt anbefales at hente inspiration på udeskole.nu til kortlægning af muligheder for udeundervisning og udeskole i lokalmiljøet, nu hvor rejser med det offentlige frarådes.

Formidlings- og forskningsprojekt med inspiration til opstart af udeskole og viden om udeskole.

Aktiviteter, ideer og inspiration til undervisning udendørs formidlet af Børne- og Undervisningsministeriets læringsportal EMU'en.

Formidlings- og forskningsprojekt med inspiration til opstart af udeskole og viden om udeskole.

Film og inspiration til at komme i gang med udeundervisning og udeskole. I projektet ’HJÆLP- jeg skal ud med børnene’ understøtter Center for Børn og Natur det pædagogiske arbejde udenfor i skoler og dagtilbud.

Københavns Professionshøjskole's side KP Udeliv samler og formidler vi viden, eksempler og gode råd om udelivsaktiviteter og undervisning under åben himmel til daginstitutionerne og skolerne samt alle andre, der er udfordret af coronakrisen og de tilhørende restriktioner.

Nødvendige tips og tricks fra projektet "Læring i bevægelse".

Inspiration til aktiviteter og undervisningsforløb

Aktiviteter til udeundervisning og udeskole på tværs af fag. 

En lang række små film til inspiration til din undervisning på tværs af skoles fag.

Udeundervisningsaktiviteter fra en friskole i Nordvestsjælland.

Svensk pendant til det dansk site Skoven i skolen. Her kan du også finde inspiration til undervisningsforløb i udeundervisning.

Inspiration til undervisning i skolers nærmiljø og booking af undervisningsforløb.

Inspiration til byvandring bl.a. i skolers nærmiljø.

Nationalt site, som samler og præsenterer undervisningstilbud i eksterne læringsmiljøer, så lærere, pædagoger og undervisere i dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelser kan finde relevante tilbud i planlægningen af deres undervisning. Her kan du især find undervisningstilbud fra museer og kultur- og samfundsinstitutioner.

Aktiv læring og bevægelse i uderummet

En række undervisningsforslag, hvor der er taget hensyn til Sundhedsstyrelsens retningslinier for undervisning i ved skolerne genåbning under Corona-pandemien og hvor det hele foregår som udeundervisning

En række undervisningsforslag, hvor der er taget hensyn til Sundhedsstyrelsens retningslinier for undervisning i ved skolerne genåbning under Corona-pandemien og hvor det hele foregår som udeundervisning

Vidensråd for Forebyggelse har samlet en lang række bevægelsesaktiviteter der kan integreres i undervisningen. I deres rapport Fysisk Aktivitet – Læring, Trivsel og Sundhed i Folkeskolen er der på side 113 en oversigt over aktiviteter. Selv om flere af aktiviteter til den udeundervisning, selv om de ikke partout er tænkt til udeundervisning.

Undervisningsmateriale fra Dansk Skoleidræt, der har til formål at lære eleverne, at sundhed skal forstås bredt, og at der er mange forskellige faktorer, der påvirker vores sundhed. Materialet passer godt til udeundervisning og indrager krop og bevægelse.

Hos Astra* kan du finde forslag til aktiviteter med bevægelse i Naturfagene. Naturfagene har som en del af deres indholdsområde temaer om fysiologi, sundhed og bevægelse. Derudover rummer naturfagene også den dimension, at det konkrete indhold ofte findes i skolens omgivelser, fx skoven, byen eller en virksomhed.

Aktiviteter i naturen

Inspiration til biologiundervisning i det fri.

5 dage som spejder – aktiviteter til børnehaveklasserne.

Strandlithofon – musik ved stranden.

Hos Grønne Spire kan gu eksempelvis downloade en natur-bankoplade. Så er der er sjov både på legepladsen og i naturen. 

Astra* har samlet forløb, aktiviteter og didaktisk viden fra samarbejdspartnere og Astra, der kan understøtte din udeundervisning i naturfag.

Inspiration til skolehaver, planter og undervisning i biologisk-bæredygtighed.

Mange naturaktiviteter til de yngste elever. På Krible Krables hjemmeside kan du finde arbejdsark lige til at printe ud.


Krible Krable lancerer Mikroforsker, der er en enkelt metode for nysgerrige børn der vil undersøge det, der undre dem ude i naturen. Brug metoden i din udeundervisning - hent vejledningen...

Gratis materiale til alle klassetrin – ude, særligt med fokus på jagt og lystfiskeri, men med inspiration til mange fag.

Friluftsrådet har udgivet 112 læringskort om friluftsliv til grundskolen. Læringskortene demonstrerer nogle af alle de muligheder, som friluftsliv kan bidrage med til undervisningen. Læringskortene lever op til Forenklede Fælles Mål for idræt, men er også velegnede til andre fag i grundskolen - ikke mindst den understøttende undervisning.

Digital læring i det fri

udeskole.nu nu findes også en oversigt over at arbejde med digitale værktøjer i uderummet.

DGI’s app Nature Challenge tilbyder sjove og udfordrende opgaver der kan løses i naturen eller i skolegården for en gruppe spillere.

I projektet Naturlig Teknik finder du en lang række apps der kan anvendes i den udendørs undervisning.

På DGI's portal SMARTsport finder du en oversigt over gode apps til at arbejde med bevægelse og læring i skolen samt læringsaktiviteter inddelt i alderstrin, fag og temaer. På siden finde du også digitale-bingoplader til udeundervsining.

Film til inspiration

Professor i udeskole og udepædagogik Peter Bentsen fortæller om god udeundervisning.

I projektet ’HJÆLP- jeg skal ud med børnene’ understøtter Center for Børn og Natur det pædagogiske arbejde udenfor i skoler og dagtilbud. Her kan du finde aktiviteter og inspiration til praktisk organisering.

Filmkompagniet har lavet tre film om Udeskole i praksis. I filmene deler lærere deres erfaringer med didaktik og klasseledelse. Filmene giver inspiration til hvordan man kan arbejde med udeskole med på forskellige klassetrin, i på forskellige steder, så som skolerne nærmiljø, i byen og i naturen. I filmene er der eksempler på forløb fra Tagensbo Skole i København NV, Sophienborgskolen i Hillerød, Arden Skole i Himmerland.

Dokumentarfilmen NATUREPLAY giver en indblik havd udeskole kan være og hvordan nogle skoler har valgt at arbejde med udeskole. Filmen er på engelsk og varer 1 time og 20 minutter. Brug koden NP2020 for at se filmen.

Interesseorganisationer og netværk

Organisationens Facebook-gruppe for undervisere med interesse for udeskole. Gode muligheder for at høste af andres viden og erfaringer. Se også en kort videopræsentation om UdeskoleNet.

Dansk Skoleidræt er en landsdækkende idrætsorganisation med landssekretariat i Nyborg. Organisationens overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag.

Certificeringskursus i udeskole.

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra har fokus på at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag. Astra har desuden et særskilt fokus på udeundervisning i naturfag.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes