Bag om protalen

Bag om udeundervisning.dk

Udeundervisning.dk er en gratis portal med inspiration og viden om udeundervisning og udeskole. Portalen blev lanceret 15. april 2020 ved skolernes genåbning med det formål at hjælpe med den aktuelle udfordring, som skolerne stod i forbindelse med genåbningen af Danmark under Covid-pandemien.

Skriv til os og følg med på Twitter

kontakt@udeundervisning.dk

Gruppen bag udeundervisning.dk

Mads Bølling er forsker i enheden Sundhedsfremmeforskning ved Steno Diabetes Center Copenhagen. Han forsker bl.a. i udeskole, trivsel og sundhed.


Tidligere har han bl.a. lavet ph.d.-projekt om udeskole og børns trivsel som en del af TrygFondens udeskole-forskningsprojekt, TEACHOUT og har været udeskolekonsulent på Undervisningsministeriets demonstrations- og implementeringsprojekt projekt Udvikling af Udeskole.

Erik Mygind er Lektor emeritus på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Han har en lang erfaring med forsknings- og udviklingsprojekter om udeundervisning og udeskole med fokus på fysisk aktivitet og sociale relationer.


Tidligere har han bl.a. ledet TrygFondens udeskole-forskningsprojekt, TEACHOUT (2014-2017) og Rødkildeprojektet (2000-2003).

Karen Barfod er forskningsleder i VIAs program for outdoordidaktik ved VIA University College. Hun forsker i udeskole undervisning med særligt fokus på læreren.

 

Tidligere har hun bl.a. lavet ph.d.-projekt om udeskole og lærerens arbejde som en del af TrygFondens udeskole-forskningsprojekt, TEACHOUT. Hun har ledet flere internationale udeskoleudviklingsprojekter, og har været udeskolekonsulent på Undervisningsministeriets demonstrations- og implementeringsprojekt projekt Udvikling af Udeskole.

Lærke Mygind er ph.d.-studerende ved Deakin University, hvor hun undersøger naturens betydning for børns socio-emotionelle udvikling. Sideløbende er hun forsknings assistent ved Center for Klinisk Forebyggelse og Forskning på Frederiksberg og Bispebjerg Hospital.


Tidligere har hun bl.a. bidraget til udgivelsen Inspirationsguide til god udeskolepraksis og stået i spidsen for kortlægning af friluftslivets betydning for sundhed.

Matt P. Stevenson forsker i kognitionspsykologi- og miljøpsykologi og undersøger, hvordan brugen af naturområder påvirker børns hjerneprocesser, kognitive evner og mentale sundhed. Han arbejder med både raske børn og børn med særlige udfordringer, bl.a. ADHD.


Han arbejder som konsulent på to eksterne projekter samt sit eget randomiserede-kontrollerede studie med børn med ADHD og deres forældre.

Peter Bentsen er centerchef på Center for Klinisk Forebyggelse og Forskning, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, og adjungeret professor i udeskole og udepædagogik ved Københavns Universitet. Han forsker bl.a. i sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer i børns skole- og hverdagsliv.


Tidligere har han bl.a. stået i spidsen for TrygFondens udeskole-forskningsprojekt, TEACHOUT, og Undervisningsministeriets demonstrations- og implementeringsprojekt, Udvikling af Udeskole.

Peter Elsborg er postdoc i enheden Sundhedsfremmeforskning ved Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for Klinisk Forebyggelse og Forskning, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital. Han forsker bl.a. i udeskole og har tidligere udgivet artikler om udeskoles betydning for skolemotivation og læring. Han forsker også i børns bevægelseskompetence og idrætsdeltagelse.


Hans forskning i børns bevægelseskompetence udspringer blandt andet i et nyligt uudgivet studie, der viser, at børns udeleg og alsidighed ifm. bevægelse er afgørende for, hvor aktive børn bliver senere i livet. Han har desuden en lang erfaring som idrætskonsulent og er kontaktperson i netværket om Physical Literacy PLnet (www.pl-net.dk).

Rikke Hartmeyer er postdoc i enheden Sundhedsfremmeforskning på Steno Diabetes Center Copenhagen. Hun forsker primært i interventioner, hvor naturen anvendes i et sundhedsfremmende perspektiv med særligt fokus på samspillet mellem familier, natur og sundhed.


Tidligere har hun forsket i udeskole og formativ evaluering. I øjeblikket arbejder hun på projektet Børns naturdannelse i samarbejde med Center for Børn og Natur ved Københavns Universitet og Friluftsrådet samt på projektet Naturfamilier i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.