Inspiration

Inspiration

Vi har samlet en række links til institutioner og organisationer, der arbejder for og med udeundervisning og udeskole.


Der er flere sider med inspiration til at starte med udeundervisning og udeskole og konkrete eksempler på undervisningsoplæg.

Start med udeundervisning og udeskole

En kort introduktion til praksis og didaktik i udeskole og guide til opstart af udeskole-praksis.

I den aktuelle COVID-19 situation kan det særligt anbefales at hente inspiration på udeskole.nu til kortlægning af muligheder for udeundervisning og udeskole i lokalmiljøet, nu hvor rejser med det offentlige frarådes.

Formidlings- og forskningsprojekt med inspiration til opstart af udeskole og viden om udeskole.

Aktiviteter, ideer og inspiration til undervisning udendørs formidlet af Børne- og Undervisningsministeriets læringsportal EMU'en.

Artikle fra Videnskab.dk om eleverne på Strandgårdskolen i Ishøj der bruger flere ord og er mere motiverede, når de jævnligt bliver undervist ude, er erfaringen.

Formidlings- og forskningsprojekt med inspiration til opstart af udeskole og viden om udeskole.

Film og inspiration til at komme i gang med udeundervisning og udeskole. I projektet ’HJÆLP- jeg skal ud med børnene’ understøtter Center for Børn og Natur det pædagogiske arbejde udenfor i skoler og dagtilbud.

Københavns Professionshøjskole's side KP Udeliv samler og formidler vi viden, eksempler og gode råd om udelivsaktiviteter og undervisning under åben himmel til daginstitutionerne og skolerne samt alle andre, der er udfordret af coronakrisen og de tilhørende restriktioner.

Nødvendige tips og tricks fra projektet "Læring i bevægelse".

Inspiration til aktiviteter og undervisningsforløb

Aktiviteter til udeundervisning og udeskole på tværs af fag. 

En lang række små film til inspiration til din undervisning på tværs af skoles fag.

Udeundervisningsaktiviteter fra en friskole i Nordvestsjælland.

Svensk pendant til det dansk site Skoven i skolen. Her kan du også finde inspiration til undervisningsforløb i udeundervisning.

Inspiration til undervisning i skolers nærmiljø og booking af undervisningsforløb.

Inspiration til byvandring bl.a. i skolers nærmiljø.

Nationalt site, som samler og præsenterer undervisningstilbud i eksterne læringsmiljøer, så lærere, pædagoger og undervisere i dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelser kan finde relevante tilbud i planlægningen af deres undervisning. Her kan du især find undervisningstilbud fra museer og kultur- og samfundsinstitutioner.

Aktiv læring og bevægelse i uderummet

Photo by Anna Samoylova on Unsplash

En række undervisningsforslag, hvor der er taget hensyn til Sundhedsstyrelsens retningslinier for undervisning i ved skolerne genåbning under Corona-pandemien og hvor det hele foregår som udeundervisning

En række undervisningsforslag, hvor der er taget hensyn til Sundhedsstyrelsens retningslinier for undervisning i ved skolerne genåbning under Corona-pandemien og hvor det hele foregår som udeundervisning

Undervisningsmateriale med eksempler på bevægelse i udeskole Læs om typer af bevægelse, der er særligt kendetegnende for udeskole. Typerne af bevægelse er universelle og kan bruges i alle fag og på alle klassetrin. Materialet er udgivet på Dafolo, lavet af Maj Kærgaard Kristensen, lektor, UCN Pædagoguddannelsen.

Undervisningsmateriale fra Dansk Skoleidræt målrettet 6. til 7. klassetrin, der har til formål at lære eleverne, at sundhed skal forstås bredt, og at der er mange forskellige faktorer, der påvirker vores sundhed. Materialet passer godt til udeundervisning og indrager krop og bevægelse.

Hos Astra* kan du finde forslag til aktiviteter med bevægelse i Naturfagene. Naturfagene har som en del af deres indholdsområde temaer om fysiologi, sundhed og bevægelse. Derudover rummer naturfagene også den dimension, at det konkrete indhold ofte findes i skolens omgivelser, fx skoven, byen eller en virksomhed.

Vidensråd for Forebyggelse har samlet en lang række bevægelsesaktiviteter der kan integreres i undervisningen. I deres rapport Fysisk Aktivitet – Læring, Trivsel og Sundhed i Folkeskolen er der på side 113 en oversigt over aktiviteter. Selv om flere af aktiviteter til den udeundervisning, selv om de ikke partout er tænkt til udeundervisning.

Bæredygtighed

YouTube kanal hvor tv-vært, musiker, komponist og showman

Martin Keller stiller skarpt på FN's 17 verdensmål og giver inspiration til hvordan du kan arbejde med bæredygtige omstilling i undervisningen. Se også musikvideoen til ’Sustainable City’, med tekst og musik Martin Keller.

På Havet i skolen.dk, kan du finde undervisningsmateriale, eksperimenter og videoer om det spændende liv, der findes under havets overflade. Du kan bl.a. søge på klassetrin og fag, eller dykke ned i et tema, fx plastik i havet.

På siden Skoven i skolen finde du en række forløb om biologisk bæredygtighed, bl.a. genetisk bæredygtighed og klimatilpasning. Søg på 'bæredygtighed' på siden og bliv inspireret.

Aktiviteter i naturen

Inspiration til biologiundervisning i det fri.

5 dage som spejder – aktiviteter til børnehaveklasserne.

Strandlithofon – musik ved stranden.

Hos Grønne Spire kan gu eksempelvis downloade en natur-bankoplade. Så er der er sjov både på legepladsen og i naturen. 

Astra* har samlet forløb, aktiviteter og didaktisk viden fra samarbejdspartnere og Astra, der kan understøtte din udeundervisning i naturfag.

Besøg havet i skolen, hvor du kan finde undervisningsmateriale, eksperimenter og videoer om det spændende liv, der findes under havets overflade. Du kan bl.a. søge på klassetrin og fag.

Gå på opdagelse i Nationalpark Vadehavets undervisningsportal, hvor du kan finde mange opgaver og aktiviteter. Vælg fx mellem klassetrin, fag og emner.

Inspiration til skolehaver, planter og undervisning i biologisk-bæredygtighed.

Mange naturaktiviteter til de yngste elever. På Krible Krables hjemmeside kan du finde arbejdsark lige til at printe ud.


Krible Krable lancerer Mikroforsker, der er en enkelt metode for nysgerrige børn der vil undersøge det, der undre dem ude i naturen. Brug metoden i din udeundervisning - hent vejledningen...

Gratis materiale til alle klassetrin – ude, særligt med fokus på jagt og lystfiskeri, men med inspiration til mange fag.

Friluftsrådet har udgivet 112 læringskort om friluftsliv til grundskolen. Læringskortene demonstrerer nogle af alle de muligheder, som friluftsliv kan bidrage med til undervisningen. Læringskortene lever op til Forenklede Fælles Mål for idræt, men er også velegnede til andre fag i grundskolen - ikke mindst den understøttende undervisning.

Hos Junior-Geologerne kan du finde lektioner specifikt rettet mod at bruge geologi som en fællesnævner i naturfag. Alle lektioner indeholder opgaver til eleverne, og i visse tilfælde ekstra-øvelser. De fleste lektioner indeholder ideer til elevernes egne undersøgelser i lokalområdet.

Digital læring i det fri

udeskole.nu nu findes også en oversigt over at arbejde med digitale værktøjer i uderummet.

DGI’s app Nature Challenge tilbyder sjove og udfordrende opgaver der kan løses i naturen eller i skolegården for en gruppe spillere.

I projektet Naturlig Teknik finder du en lang række apps der kan anvendes i den udendørs undervisning.

På DGI's portal SMARTsport finder du en oversigt over gode apps til at arbejde med bevægelse og læring i skolen samt læringsaktiviteter inddelt i alderstrin, fag og temaer. På siden finde du også digitale-bingoplader til udeundervsining.

Film til inspiration

Filmkompagniet har lavet tre film om Udeskole i praksis. I filmene deler lærere deres erfaringer med didaktik og klasseledelse. Filmene giver inspiration til hvordan man kan arbejde med udeskole med på forskellige klassetrin, i på forskellige steder, så som skolerne nærmiljø, i byen og i naturen.


I filmene er der eksempler på forløb fra Tagensbo Skole i København NV, Sophienborgskolen i Hillerød, Arden Skole i Himmerland.

Professor i udeskole og udepædagogik Peter Bentsen fortæller om god udeundervisning.

I projektet ’HJÆLP- jeg skal ud med børnene’ understøtter Center for Børn og Natur det pædagogiske arbejde udenfor i skoler og dagtilbud. Her kan du finde aktiviteter og inspiration til praktisk organisering.

YouTube kanal hvor tv-vært, musiker, komponist og showman Martin Keller stiller skarpt på FN's 17 verdensmål og giver inspiration til hvordan du kan arbejde med bæredygtige omstilling i undervisningen. Se også musikvideoen til ’Sustainable City’, med tekst og musik Martin Keller.

Hvad sker der, når klasselokalet bliver skiftet ud med skoven, og bøgerne bliver erstattet af snitteknive, målebånd og skovens dyr og blomster? En masse gode ting, hvis man spørger Valinka Suenson, ph.d. og specialist i rummets betydning for vores adfærd og lærer Ida Exner.


Sammen med Selma på 8 år, kan du møde dem i filmen her, som giver et indblik i udeundervisningens muligheder, hvor det bl.a. for læreren handler om at slippe kontrollen og have tillid til børnenes måde at løse opgaverne på. www.takeawaytv.dk

Brug de omgivelser og de ‘rekvisitter’, der allerede findes i skoven og lad bøgerne bliver hjemme. Dét er et af de gode råd, som lærer, Ida Exner, kommer med i denne film, hvor hun tager et hold børn med i skole i skoven. Det er også Valinka Suensons klare budskab.


Valinka Suensons er ph.d. og specialist i rummets betydning for vores adfærd og beskæftiger sig særligt med skolemiljøer. Ifølge hende giver naturen og udeundervisning de bedste muligheder for at klæde børnene på til fremtidens arbejdsmarked, der efterspørger kreativitet, kommunikation, samarbjede og kritisk tænkning. www.takeawaytv.dk

Hør Valinka Suenson, ph.d. og specialist i rummets betydning for vores læring, forklare, hvordan det explorative paradigme blomstrer i udeundervisningen, idet følelsen af mere frihed for både børn og lærere giver plads til  nye læringsmetoder og -måder. www.takeawaytv.dk

Hør lærer, Ida Exner, fortælle om, hvordan udeundervisning får børnene til at være mere koncentrerede, fordi de nye rammer skærper opmærksomheden. Ifølge hende er udviklingen af personligheden én af de vigtigste ting børnene får med ved at være i skole i skoven. www.takeawaytv.dk

Hvad sker der når klasselokalet bliver skiftet ud med skoven og bøgerne bliver erstattet af snitteknive, målebånd og skovens dyr og blomster? Hør hvad børnene synes om at få undervisning i skoven. www.takeawaytv.dk

Interesseorganisationer og netværk

Organisationens Facebook-gruppe for undervisere med interesse for udeskole. Gode muligheder for at høste af andres viden og erfaringer. Se også en kort videopræsentation om UdeskoleNet.

Dansk Skoleidræt er en landsdækkende idrætsorganisation med landssekretariat i Nyborg. Organisationens overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag.

Certificeringskursus i udeskole.

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra har fokus på at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag. Astra har desuden et særskilt fokus på udeundervisning i naturfag.

Center for Børn og Natur sætter fokus på børns brug af naturen.

Med centeret arbejder for at skabe et solidt fagligt grundlag for at flere børn kommer ud i naturen og får erfaringer og gode oplevelser, som kan danne baggrund for leg, læring, udvikling og trivsel.


Centeret arbejde for projekter, forskning, formidling, netværksaktiviteter og debatter bl.a. om udeundervisning og udeskole. I projektet 'HJÆLP- jeg skal ud med børnene'

understøtter centeret det pædagogiske arbejde udenfor i skoler og dagtilbud.

Udeskole i udskolingen

Billede: Mads Bølling, Udeskole der bevæger

Udeskole kan både være en del af indskolingen, mellemtrinet og udskolingen. Alligevel er der færre skoler der bruger udeskole i udskolingen. Det har nationale kortlægninger af udeskole gang på gang vist.


På Udeundervisning.dk vil vi gøre det lidt lettere at bruge udeskole i udskolingen. Derfor har vi samlet nogle links til databaser og hjemmesider, hvor du kan finde forløb for de ældste elever, på tværs at skolens fag. På udeskole.nu og Filmkompagniet finders der også en række inspirerende og konkrete film om bl.a. matematik, natur-teknik og danskfaget. Den har vi også linket til nedenfor.

Men vi venter på at hjemmesiden Skoven i Skolen bliver genlanceret til efteråret, kan du forsat finde konkret forløb og aktiviteter på deres hjemmesiden. På grund af genlanceringen er søgefunktionen reduceret. Søg på forløb til udskolingen ved at skrive www.skoven-i-skolen.dk/grade/7-10-klasse i din browser.

www.skolenivirkeligheden.dk kan du søge på klassetrin og fag. Nogle af forløbene udbydes af naturskoler og eksterne læringsmiljøer. Men der er god inspiration af finde til din egen undervisning. Find fx inspiration ved at søge hos Fredensborg Kommune, eller udeskole-forløb i Københavns Kommune.

På skoletjenestens hjemmeside kan du søge på forløb målrettet udskolingen. Vælg fx klassetrin, fag, og sted.

Besøg avet i skolen, hvor du kan finde undervisningsmateriale, eksperimenter og videoer om det spændende liv, der findes under havets overflade. Du kan bl.a. søge på klassetrin og fag.

Hos Junior-Geologerne kan du finde lektioner specifikt rettet mod at bruge geologi som en fællesnævner i naturfag. Alle lektioner indeholder opgaver til eleverne, og i visse tilfælde ekstra-øvelser. De fleste lektioner indeholder ideer til elevernes egne undersøgelser i lokalområdet.

Gå på opdagelse i Nationalpark Vadehavets undervisningsportal, hvor du kan finde mange opgaver og aktiviteter. Vælg fx mellem klassetrin, fag og emner.

Undervisningsmateriale fra Dansk Skoleidræt målrettet 6. til 7. klassetrin, der har til formål at lære eleverne, at sundhed skal forstås bredt, og at der er mange forskellige faktorer, der påvirker vores sundhed. Materialet passer godt til udeundervisning og indrager krop og bevægelse.

Se hvordan du kan arbejde tværfagligt i biologi og idræt på 7. klassetrin for at lære om muskler. Først tager de i fitnesscenter og dernæst til et naturcenter for at dissekere et rådyr. Der gives eksempler på konkret koblinger til fællesmål. (8:20 min.)

Hvornår bruger man en matematisk funktion? Det spørgsmål er omdrejningspunktet for dette fire-ugers forløb fra 9. klasse på Brønshøjskole. I rollen som skovfoder skal eleverne få svar på spørgsmålet. (13:27 min.)

I filmen kan du opleve hvordan en 7. klasse arbejde med personkarakteristik når de er på tur i et boligområde nær ved skolen. Formålet med forløbet ”Vejnoveller”, der stækker sig over 6-8 lektioner er, at eleverne får grundigt kendskab til novellegenren, samt oplever hvordan observationer kan være. (7:38 min.)


Læs mere om forløbet på filmkompagniet.dk.

I forløbet arbejder eleverne med de grundlæggende navneord og elementer der indgår i eventyr, og samtidig er det en øvelse hvor eleverne træner deres mundtlighed. (1:49 min.)

Hør hvordan eleverne kan arbejder med geometri når de tager mål af en gammel forladt bygning og arbejde med hvad bygningen eventuelt kan bruges til. Der arbejdes med målestoksforhold og pytagoras. (2:00 min.)

Se hvordan Saltum Skole bruger udeskole i udskolingen. I filmen interviewes lærere og elever. (1:02 min.)

Lærere og elever fra 8. årgang fortæller om betyder for dem. Udeskole er en faglig medspiller. Der tages på tur til grusgraven og i skoven. (1:10 min.)